Μετάβαση από ΑΤΕΙΘ και ΔΙΠΑΕ στο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών

Όλοι οι φοιτητές του καταργηθέντος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙΘ μεταφέρονται στο νέο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, σε αντίστοιχη κατεύθυνση με αυτήν στην οποία φοιτούσαν. Δίνεται η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης των σπουδών, επιλέγοντας είτε την απόκτηση τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ, είτε παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων για τη λήψη πανεπιστημιακού τίτλου του νέου Τμήματος.

Επίσης, από το ακαδημαϊκό ΄έτος 2021-22, λειτουργεί νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών. Όλοι οι φοιτητές μεταφέρονται αυτόματα στο νέο πρόγραμμα. Όλες οι αντιστοιχίσεις των μαθημάτων φαίνοται στον παρακάτω Οδηγό Μετάβασης:

-> Νέος οδηγός μετάβασης στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών 2021 (Τελευταία τροποποίηση 20/10/22 )