Μετάβαση από ΑΤΕΙΘ σε ΔΙΠΑΕ

Όλοι οι φοιτητές του καταργηθέντος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙΘ μεταφέρονται στο νέο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, σε αντίστοιχη κατεύθυνση με αυτήν στην οποία φοιτούσαν. Δίνεται η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης των σπουδών, επιλέγοντας είτε την απόκτηση τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ, είτε παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων για τη λήψη πανεπιστημιακού τίτλου του νέου Τμήματος.