Πληροφορίες για κατατακτήριες εξετάσεις

Η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το έτος 2020-21 γίνονται από  01-11-2020 έως και τις 15-11-20.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης εδώ:

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020, και το πρόγραμμα είναι το εξής:

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό (09:00 -10:30 π.μ.)
 • Αρχές Μάρκετινγκ (11:00 – 12:30 μ.μ.)
 • Αρχές Μάνατζμεντ (13:00 – 14:30 μ.μ.)

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων είναι:

-Εισαγωγή στον Τουρισμό

Βιβλιογραφία: Εισαγωγή στον Τουρισμό, Σιταρά – Τζένου, όλα εκτός από το Κεφάλαιο 1

– Αρχές Μάρκετινγκ

 1. Εισαγωγικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ορισμοί-φιλοσοφίες-ρόλος Μάρκετινγκ)
 2. Μίγμα του Μάρκετινγκ
 3. Αγορά (κριτήρια – τμηματοποίηση – διακρίσεις αγοράς)
 4. Ταξινόμηση προϊόντων
 5. Προϊόν (Κ.Ζ.Π. – δημιουργία νέου προϊόντος-συσκευασία – σήμα)
 6. Κανάλια διανομής
 7. Τιμολόγηση του προϊόντος
 8. Προώθηση προϊόντος
 9. Έρευνα Μάρκετινγκ

-Αρχές Μάνατζμεντ

 1. Γενικά περί Οικονομικών Οργανισμών – Επιχειρήσεων (έννοια και χαρακτηριστικά αυτών, κατηγορίες, συνασπισμοί επιχειρήσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχείρηση και το περιβάλλον της).
 2. Διοίκηση (φύση και σημασία της Διοίκησης, θεωρία της Διοίκησης, λειτουργίες της Διοίκησης)
 3. Λειτουργίες της Διοίκησης (περί προγραμματισμού, οργάνωσης, επάνδρωσης, διεύθυνσης, ελέγχου).