ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 – 2022 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΟΜΤ του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657:

α) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους το χρονικό διάστημα από 14/02/2022 έως 28/2/2022 οι φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής πρώην ΑΤΕΙΘ με έναρξη πρακτικής άσκησης στις 01/4/2022 και λήξη στις  31/10/2022 ενώ

 β) οι φοιτητές των υπόλοιπων Τμημάτων, να υποβάλλουν την αίτησή τους το χρονικό διάστημα από 14/2/2022 έως 06/03/2022 με έναρξη πρακτικής άσκησης από 01/5/2022 έως 31/10/2022,  

στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.teithe.gr/crm/.). Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ηλεκτρονικά στο Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές να προσκομίσουν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης Πρακτικής στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τους σε συνέχεια της επιλογής τους από το πρόγραμμα. Παρατίθεται ακολούθως λίστα δικαιολογητικών εγγράφων που οφείλουν οι φοιτητές να συμπληρώσουν και να ανεβάσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και των εντύπων που θα προσκομίσουν υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τους:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 2. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (upload Π.Σ.)
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (upload Π.Σ.)
 4. Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητή (upload Π.Σ.)
 5. Προσωπικό Εκκαθαριστικό Εφορίας φορολογικού έτους 2020 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) ή Φωτοτυπία 1ης & 4ης σελ. του Ε1_2020 των γονέων (σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση). (upload Π.Σ.)
 6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (upload ΠΣ)
 7. Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ (upload ΠΣ)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων (upload Π.Σ.) και εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη.
 9. Δήλωση Μοριοδότησης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 10. Αναλυτική Βαθμολογία μέσω ΠΥΘΕΙΑ (upload Π.Σ.)
 11. Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση (upload Π.Σ.) με ημερομηνία αρ.πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ ΕΣΠΑ.
 12. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο  https://praktiki.teithe.gr/crm/.
 13. Δήλωση Φορέα Απασχόλησης
 14. Βεβαίωση Απασχόλησης του Φορέα Απασχόλησης.

Επίσης, στη Δήλωση Μοριοδότησης αναφέρονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει ο φοιτητής να ανεβάσει συμπληρωματικά προκειμένου να υπολογισθεί η μοριοδότησή του.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος σε προσεχή Διαδικτυακή συνάντηση απο τον Υπεύθυνο του Γραφείου Πρακτικής Ασκησης

* Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για περαιτέρω πληροφόρηση:

Διαδικασία και προυποθέσεις για Πρακτική Άσκηση Οδηγίες Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Οδηγίες Έναρξης Πρακτικής Άσκησης