ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «PORTO PALACE HOTEL»(Θεσσαλονίκη)

Η επιχείρηση PORTO PALACE HOTEL επιθυμεί να απασχολήσει άτομα για ΠΑ για την θερινή περίοδο (είτε με το πρόγραμμα ΟΑΕΔ {01/04/22} είτε με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ {01/05/22}). Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται παρακαλούνται άμεσα να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη κα ΚΑΡΑΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (email :m.karalazarou@portopalace.gr) ή με το Γραφείο Πρακτικής του Τμήματος κο Κασσιανίδη Παναγιώτη (pkassian@gmail.com)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Κασσιανίδης Παναγιώτης