ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΤ

Οι φοιτητές του τμήματος ΔΟΜΤ έχουν τη δυνατότητα εύρευσης επιχείρησης/οργανισμού για την ΠΑ μέσα από ενα μέγαλο κατάλογο επιχειρήσεων/οργανισμών που ανανεώνεται καθημερινα.

Ο καταλογος αυτών των επιχειρήσεων/οργανισμών είναι προσβάσιμος μέσω του συνδέσμου https://submit-atlas.grnet.gr/Default οπου οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν θέσεις για πρακτική.

Η είσοδος της πλατφόρμας πραγματοποιείται με τους ακαδημαϊκους κωδικούς ως προπτυχιακοί φοιτητές

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τμήματος ΔΟΜΤ