ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 06/07/21 ΚΑΙ ΩΡΑ 1300

Η καθηγήτρια του μαθήματος ενημερώνει ότι η εξέταση του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε δυο γκρούπ σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου των φοιτητών , ως ακολούθως:

1300-1400 ΑΠΟ Α ΕΩΣ ΚΑΙ Κ

1400-1500 ΑΠΟ Λ ΕΩΣ ΚΑΙ Ω

Η καθηγήτρια

Στέλα Τσιφιτοπούλου