Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου

Ανακοινώθηκε στη σελίδα Πρόγραμμα Εξετάσεων το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Οι σύνδεσμοι των ηλεκτρονικών αιθουσών θα αναρτηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.