ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-08-2021 ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Η ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΥΡΙΕΡ.