ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ,ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08/07/2021

Η Γραμματεία του τμήματος ΔΟΜΤ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι την ΠΕΜΠΤΗ 08/07/2021 και ώρα 13:00 , πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Τελετή Καθομολόγησής των πτυχιούχων του τμήματος.


Εξαιτίας της υγειονομικής κατάστασης που βιώνουμε η Τελετή θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο zoom https://zoom.us/j/95197962843

Για αυτό το λόγο παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις συνημμένες οδηγίες πολύ προσεκτικά.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
mkt170/07 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
007/16 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
072/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
147/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
022/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
008/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
130/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
069/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
097/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
043/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
148/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
147/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
083/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
004/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
068/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
041/12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
081/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
067/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
086/16 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
044/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
081/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
113/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
087/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
121/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
020/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
036/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
061/11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
104/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
100/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
002/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
118/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
mkt197/06 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
mkt199/06 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
mkt097/03 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
037/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
047/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
035/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
050/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
049/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
025/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
057/11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
026/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
097/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
019/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
143/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
076/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
024/11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
030/10 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
156/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
134/16 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
100/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
074/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
006/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
050/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
051/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
151/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
025/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
003/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
060/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
mkt051/10 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
035/11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
068/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
039/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
032/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
004/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
003/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
103/12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
007/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
056/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
034/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
057/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
058/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
038/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
004/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
113/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
123/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
168/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
027/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
046/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
123/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
018/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
012/11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
084/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
035/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
mkt128/11 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
032/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
042/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
030/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
042/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
016/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
015/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
088/12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
074/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
084/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
090/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
073/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
103/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
001/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
096/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
005/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
mkt093/10 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
102/04 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
108/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
045/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
095/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
016/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
019/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
145/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
054/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
021/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
148/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
021/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
mkt062/11 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
182/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
054/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
145/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
003/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
005/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
098/12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
005/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
mkt219/97 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
120/16 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
139/16 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
224/17 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
071/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
019/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
007/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
125/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
104/16 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
109/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
079/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
090/16 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
027/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
091/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
017/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
040/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
140/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
049/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
082/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
064/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
054/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
mkt176/12 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
188/17 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
006/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
054/12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
049/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
019/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
078/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
091/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
112/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
012/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
031/11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
203/16 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
044/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
mkt044/11 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
102/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
144/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
086/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
142/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
004/09 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
046/16 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
mkt133/10 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
126/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
087/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
228/16 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
025/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
011/11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
064/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
055/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
079/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
086/13 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
042/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
070/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
082/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
074/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
068/12 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
030/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
001/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
086/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
018/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
062/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
025/92 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
067/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
110/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
020/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
225/17 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
191/16 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
112/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
055/11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
017/11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
024/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
054/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
010/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
039/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
112/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
036/14 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
032/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
188/16 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
024/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
096/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
mkt223/97 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
088/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
135/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
038/14 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
106/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
009/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
036/15 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
059/13 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
mkt062/12 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
118/15 MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η Γραμματεία του Τμήματος ΔΟΜΤ