ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» (8ο εξάμηνο)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΑΦΟΥ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ ΑΡΧΕΊΟ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΉΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ (8ο εξάμηνο-κωδικός μαθήματος 190813).ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΒΆΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ