ΑΠΑΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ :

NEOI KANONΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ

22-12-20

ΟΔΗΓΙΕΣ

θα αναφέρεται την διαδικασία έναρξης ενός εστιατορίου-διοίκηση προσωπικού-σύνταξη μενού- HACCP (περίπου 30σελ) και το υπόλοιπο τμήμα θα αναφέρεται τον νέο σχεδιασμό για την λειτουργία της εστίασης, τα νέα μέτρα προστασίας .

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ WORD-POWER POINT EINAI 60 σελίδες

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΗΓΕΣ (σχετικές με το θέμα) ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ