Ανακοίνωση Μαθηματικά -Α’ εξάμηνο

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης φοιτητών στα μαθήματα και της αδυναμίας του ΖΟΟΜ να σηκώσει τον μεγάλο αριθμό (άνω του 300) των ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών, το μάθημα των μαθηματικών (Θ) της Παρασκευής θα σπάσει σε 2 κομμάτια. Το πρώτο τμήμα θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 13.15-14.30 και το δεύτερο 14.30-15.45, όπως ακριβώς είναι και η διαθεσιμότητα των αιθουσών ΖΟΟΜ.

Ο Διδάσκων,
Κ. Ασημακόπουλος