ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η PORCELANA, μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες, με 27 καταστήματα λιανικής στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα, ζητά για τα κεντρικά γραφεία της στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,

Retail Marketing Support

Ο/Η υποψήφιος/α θα αποτελέσει καταλύτη στην επιτυχημένη και εύρυθμη λειτουργία & προβολή των προϊόντων στα καταστήματα, τα οποία κατέχουν στρατηγικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας. Οι αρμοδιότητες του υποψηφίου/ας περιλαμβάνουν:

 • Υλοποίηση & παρακολούθηση του marketing plan σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών Μάρκετινγκ
 • Σχεδιασμός & υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, προβολής & προώθησης στο δίκτυο καταστημάτων
 • Διενέργεια ερευνών, προωθητικών ενεργειών & event ανά σημείο πώλησης
 • Φροντίδα ενιαίας προϊοντικής εικόνας & ταυτότητας στα καταστήματα του δικτύου
 • Υποστήριξη στη διαχείριση της συνολικής ταυτότητας του ομίλου σε website και social media)

Το κατάλληλο άτομο θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο Marketing ή Διοίκησης επιχειρήσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου & τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Σαφή προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Δημιουργικότητα και ευελιξία σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον με έντονες προκλήσεις
 • Άριστη γνώση του MS Office
 • Βασικές γνώσεις προγραμμάτων σχεδίασης και επεξεργασίας θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε θέση marketing λιανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Η εταιρία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας με αξιόλογες προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο marketing@porcelana.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310.752.902

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κ. Γράντας Μάριος , Διευθυντής Marketing