ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

Ο καθηγήτης κ. Κιλιπίρης Φώτης ενημερώνει οτι η αναπλήρωση του μαθήματος ΑΕΙΡΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ που δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα 15/10/20 και ώρα1315 , λόγω τεχνικού προβλήματος θα αναπληρωθεί αύριο στις 1600 στο ιδιο meeting id

https://zoom.us/99489288470

ο καθηγητής του μαθήματος

Δρ Κιλιπίρης Φώτης