ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Tο μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του Ζ εξαμήνου κατ. Φιλοξενίας θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα από 17:00-20:00 στο meeting id : https://zoom.us/j/91566754473 . Το μάθημα δεν θα διδαχθεί απο τον κο Ισμυρλή Βασίλειου

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων μετά από επιλογή του Διδάσκοντα.

Η Γραμματεία του Τμήματος