Ανακοίνωση Α εξάμηνο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Θ) θα πραγματοποιείται κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.30-12.45. Ασκήσεις και εργασίες εξάσκησης θα πραγματοποιούνται με τους Ακαδημαϊκούς Υπότροφους όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους από το Πανεπιστήμιο. Θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση οι ώρες των ασκήσεων.

O Διδάσκων
Κ. Ασημακόπουλος