Παράταση δηλώσεων ανάληψης πτυχιακής εργασίας

Η προθεσμία για την κατάθεση της δήλωσης ανάληψης πτυχιακής εργασίας παρατείνεται ως τις 1/11/2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση μετά από επικοινωνία με τους υπεύθυνους διδάσκοντες και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά από 01/10/20 έως 1/11/20 στο email της Γραμματείας (infotour@teithe.gr) για να πρωτοκολληθεί.

Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Διδάσκοντα και τον Φοιτητή.

ΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ-ΔΙ.ΠΑ.Ε Λήψη