Μαθήματα των οποίων η διδασκαλία δεν ξεκινάει ακόμα

Η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία ανάθεσης των καθηγητών:

  • 190106 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
  • 190707 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  • 190701 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • 190729 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
  • 190522 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ 
  • 190524 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 
  • 190727 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η έναρξη των μαθημάτων θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση