Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών

Η εξέταση της Δευτέρας 21/9/20 στη Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί σε ένα τμήμα στις 9.00 για όλους τους φοιτητές.

Συστήνεται ισχυρά να συμμετάσχετε στην εξέταση από Η/Υ (και όχι από κινητό τηλέφωνο ή ταμπλετ). Δε χρειάζεται και δε συνιστάται η χρήση λογισμικού Βάσεων Δεδομένων (π.χ. Access ή Libre Office Base) κατά τη διάρκεια της εξέτασης.