ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΟΜΜΤ κατόπιν σημερινής ενημέρωσης από την Δ/νση του ΟΑΕΔ ανακοινώνει σ΄ όλους τους φοιτητές που δεν ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση (MONO ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ )κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 (προσοχή Πρακτική Άσκηση που έχει έναρξη μέχρι και 11/03/20 )λόγω αναστολής covid-19 , να επιστρέψουν στους φορείς απασχόλησης – επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση του διαστήματος που υπολοίπεται χωρίς καμμία επιπλέον διαδικασία εκ μέρους του τμήματος, και σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν με τον φορέα- επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο φορέας αδυνατεί να καλύψει το υπολοιπόμενο χρόνο της ΠΑ του φοιτητή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπευθυνο της ΠΑ του Τμήματος.

Η πρακτική άσκηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την προσκόμιση της συνημμένης βεβαίωσης υπογεγραμμένης και σφραγισμένης από τον εργοδότη καθώς και του βιβλιαρίου πρακτικής ασκησης και της πρωτότυπης Βεβαίωσης Ενσήμων του φοιτητή.

Οι φοιτήτες οφείλουν πέρα από την Βεβαιωση να παραδώσουν στον φορέα και το ενημερωτικό σημείωμα του ΟΑΕΔ που βρίσκεται στην δεύτερη σελίδα του συνημμένου εγγράφου. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε με το γραφείο στο 2310013556.

Ο Υπευθυνος της Πρακτικής Ασκησης του Τμήματος

Δρ Κασσιανίδης Παναγιώτης