Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών – έναρξη διαδικτυακών εργαστηριακών μαθημάτων

Έχουν ξεκινήσει διαδικτυακά εργαστηριακά μαθήματα, που πραγματοποιούνται παράλληλα με τα μαθήματα  Θεωρίας. Για την διευκόλυνση των φοιτητών, τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε 2 τμήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα:
Τετάρτη 9.15 – 12.00: Για τους φοιτητές Β’ Εξαμήνου

Παρασκευή 12.15 – 15.00: Για τους φοιτητές Δ’ ή μεγαλύτερου εξαμήνου οποιασδήποτε κατεύθυνσης

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην εικονική τάξη έχει αναρτηθεί στο Ειδικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά συστήνεται για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.

Συστήνεται η παρακολούθηση από Η/Υ όπου είναι εγκατεστημένο λογισμικό Βάσεων Δεδομένων (MS-Access ή Libre Office Base)