ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι εργασίες του μαθήματος θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 και μέχρι ώρα 23.55 στην πλατφόρμα Moodle το οποίο είναι το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό εργαλείο.

Όσοι έχετε υποβάλλει την εργασία στο gmail θα πρέπει να την υποβάλετε εκ νέου. Επίσης όσοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα εντοπισμού του μαθήματος η διαδρομή ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώην Σ.Δ.Ο) / ► Διοίκηση Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού / ► 1605-190401.

Το αρχείο της εργασίας (doc, ppt, pdf) θα έχει to επίθετο του συντάκτη ή των συντακτών της εργασίας και θα πρέπει να την ανεβάσουν και οι δύο στο moodle.