Αποτελέσματα επιλογής ακαδημαϊκών υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο 2019-20.

Έχουν βγει τα αποτέλεσματα της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων 2019-20 για το εαρινό εξάμηνο με αρ. πρωτ. 377/25-02-2020 κι έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία για τυχόν πληροφορίες.»