Ύλη εξετάσεων του μαθήματος ‘Ψυχολογία’

Η ύλη του μαθήματος ‘Ψυχολογία’ των εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 είναι όλες οι παρουσιάσεις που βρίσκονται στο moodle του μαθήματος καθώς και τα δύο κεφάλαια του βιβλίου ‘Εισαγωγή στην Ψυχολογία’ τα οποία είναι τα εξής: Κεφάλαιο 7:’Μάθηση’ και Κεφάλαιο 11:’Προσωπικότητα’.  

Καλή επιτυχίας σε όλους/ες!  

Καλιαμπός Απόστολος, Διδάσκων του μαθήματος ‘Ψυχολογία’