Ύλη του μαθήματος Οργάνωση και διοίκηση Πωλήσεων

Η ύλη του μαθήματος «Οργάνωση και διοίκηση Πωλήσεων-»,  των εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, είναι η εξής: Από το βιβλίο Jobber and Langaster (2005): Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος:  Κεφ. 1, 4, 5, 13,14,15,16 και διαλέξεις μαθημάτων (βρίσκονται Moodle).

Καλή επιτυχία

Ο Διδάσκων,

Δρ. Θεόδωρος Ταρνανίδης