Ύλη του μαθήματος Μάρκετινγκ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

Η ύλη του μαθήματος «Μάρκετινγκ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών-»,  των εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, είναι η εξής: Από το βιβλίο Arthur C. Brooks (2010): Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ:  Κεφ. 1 – 5 σελ 25-150 και διαλέξεις μαθημάτων (βρίσκονται Moodle).

Καλή επιτυχία

Ο διδάσκων,

Δρ. Θεόδωρος Ταρνανίδης