Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Μίγμα Μάρκετινγκ

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Μίγμα Μάρκετινγκ βρίσκεται στο βιβλίο Μάρκετινγκ των Παντουβάκη, Σιώμκου και Χρήστου και περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7-10 (επτά έως και δέκα)

Ο Διδάσκων
Γιώργος Κοκκίνης