ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εγγράφηκαν από μ ε τ ε γ γ ρ α φ ή  για το ακαδ.έτος 2019/20 και ενδιαφέρονται για ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ να προσκομίσουν μέχρι τις 31/1/2020 στο γραφείο Σίτισης (ισόγειο ΣΔΟ) ΑΙΤΗΣΗ με τα παρακάτω απαραίτητα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .

                            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

    1.΄Eντυπη αίτηση (δίνεται από το γραφείο)

  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου  και άδεια παραμονής   (για αλλοδαπούς φοιτητές)

3. Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα

4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2018

5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση από δήμο ή κοινότητα, απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, κλπ)

6. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή  που σπουδάζει (μέχρι το 12ο εξάμηνο φοίτησης)

7. Πολύτεκνοι:  Πιστοποιητικό από Α.Σ.Π.Ε

8. ΄Ανεργος γονέας: Bεβαίωση επιδότησης από ΟΑΕΔ

 9. Μέλος οικογένειας που ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ : Πιστοποιητικό από Υγειονομική Επιτροπή

10. Ορφανοί:  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Η Προϊσταμένη της Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα