Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Μάρκετινγκ Υπηρεσιών βρίσκεται στο βιβλίο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών των Γούναρη και Καραντινού και περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1-5 (σελίδες 33-212).

Ο Διδάσκων,
Γιώργος Κοκκίνης