ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ H/Y ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

Όποιοι φοιτητές θέλουν να εξασκηθούν στην ξενοδοχειακή εφαρμογή «PYLON», το εργαστήριο 120 στο παλιό κτήριο θα είναι ανοικτό για πρακτική εξάσκηση κάθε Τρίτη 10.00 – 12.00.