ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Το Μάθημα ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ την Πέμπτη 12/12 και Παρασκευή 13/12 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του Διδάσκοντα σε ενημέρωση του προγράμματος ERASMUS στην Αθήνα. Οι αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τέταρτη 11/12 και ώρα 1000 στην αίθουσα 106 και την Δευτέρα 16/12 και ώρα 1000 στην αίθουσα 106