ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ ΕΣΠΑ

Μετά την λήξη της υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ανακοινώνεται η λίστα των φοιτητών σύμφωνα με τον αριθμό Μητρώου τους ως ακολούθως:

1.055/15

2.084/14

3.048/14

4.185/15

5.054/13

6.106/15

7.056/14

8.069/12

9.081/14

10.001/15