ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Χ.ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20

Μετά την λήξη της υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ανακοινώνεται η λίστα των φοιτητών σύμφωνα με τον αριθμό Μητρώου τους ως ακολούθως:

1.055/15

2.084/14

3.048/14

4.185/15

5.054/13

6.106/15

7.056/14

8.069/12

9.081/14

10.001/15

Με το πέρας του χρονικού διαστήματος των 5 ημερολογιακών ημερών για τυχόν ενστάσεις θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας.