ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Θ

Ανακοινώνεται ότι το πρώτο Τμήμα της Θεωρίας θα ξεκινάει την Παρασκευή στις 10:30. Το δεύτερο Τμήμα της Θεωρίας θα ξεκινάει στις 12:00. Τα εργαστήρια ως ακολούθως: 13:30, 14:20, 15:10, 16:00  

Ο Διδάσκων
Κ. Ασημακόπουλος