ΜΚΤ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το ΜΑΘΗΜΑ ΜΚΤ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. (ΔΕΥΤΕΡΑ 11:15 ΜΕ 15:00  ΑΙΘΟΥΣΑ 3)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 ΜΕ 18:00 ΑΙΘΟΥΣΑ 3

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ( ΠΕΜΠΤΗ 14:15 ΜΕ 17:00 ΑΙΘΟΥΣΑ 3)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 17:00 ΜΕ 18:45 ΑΙΘΟΥΣΑ 3

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Γ. ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ