ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΦ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΦ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠ1  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/11/19 ΩΡΑ 10.00 ΜΕ 12.00

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ