Μάθημα: Ερευνητικές Μεθοδολογίες

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα Ερευνητικές Μεθοδολογίες του 3ου εξαμήνου να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα με στόχο την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος https://forms.gle/DKrfdnMPDbyNWV548 

Η διδάσκουσα του μαθήματος,
Χ. Χατζηγεωργίου