ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την κάρτα σίτισης

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έκαναν ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση νέας κάρτας Σίτισης για το ακαδ.έτος 2019/20 ή ανανέωση της παλαιάς και δεν έστειλαν τα δικαιολογητικά να τα προσκομίσουν στο γραφείο  Σίτισης (ισόγειο ΣΔΟ)  μέχρι τις 28/11/2019 , ανυπερθέτως, διαφορετικά δεν θα αξιολογηθεί η αίτησή τους.

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα