Πληροφοριακα συστήματα και εφαρμογές Η/Υ στον τουρισμό και την φιλοξενία

Η θεωρία του μαθήματος Πληροφοριακά συστήματα κι εφαρμογές Η/Υ στον τουρισμό και την φιλοξενία που διεξάγεται κάθε Τρίτη στις 12-14.00 καθώς και τα εργαστήρια της Τετάρτης 9.00-12.00 & 12.00-15.00 αναβάλλονται για αυτήν την Τρίτη 23/10 και Τετάρτη 24/10 λόγω επιμορφωτικού Read more