Έναρξη πρακτικής άσκησης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ στο Χειμερινό Εξάμηνο  παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση έναρξηςστην Γραμματέα  της Κατεύθυνσης κα Τσιαρδακλή Μαρία  αποκλειστικά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες : από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ (ημερομηνία έναρξης 01Νοεμβρίου ) να το δηλώσουν στην αίτηση τους και να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Κασσιανίδη Παναγιώτη ( Εργ. 108 τηλ 2130013556).